Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
86

VIII GC 672/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-07-09

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: uznać należy, iż to nie powódka jest poszkodowaną w przypadku szkody w pojeździe, lecz jest nim podmiot leasingodawcy. Skoro podmiot ten jest płatnikiem VAT i ma prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku, tym samym ubezpieczyciel mógł wypłacić odszkodowanie w kwocie netto, a powódka nie ma podstawy prawnej do żądania zwrotu (...)
Sygn. akt VIII GC 672/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: As. SR Piotr Świtała Protokolant: sekr. sądowy Olga Ciura po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2018 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa K. W. przeciwko „ (...) Towarzystwo (...) Spółkę Akcyjną (...) ” w W. o zapłatę 1 oddala powództwo w całości, 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 270 zł (dwieś
Czytaj więcej»

VIII GC 774/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-12-04

Data publikacji: 2018-07-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Na podstawie spornego zobowiązania strony oczekiwały wykonania rezultatu bez realizacji czego efekt prac nie mógł zostać uzna za osiągnięty - z tej racji umowę należało zaliczyć do umów o dzieło.
Sygn. akt VIII GC 774/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Betlejewski Protokolant st.sekr.sąd. Milena Siwik-Orłowska po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2017 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. przeciwko B. B. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej B. B. na rzecz powódki (...) Spółka z ograni
Czytaj więcej»

VIII GC 903/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-03-30

Data publikacji: 2017-12-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą odpowiada za zobowiązania z umowy sprzedaży zawartej w ramach tej działalności in solidum z osobą, której powierzyła prowadzenie działalności w swoim imieniu, a na którą prawomocnym wyrokiem skazującym nałożono obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem polegającym na wprowadzeniu (...)
S ygn . akt VIII GC 903/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Małgorzata Brzózka-Chamala Protokolant starszy sekretarz sądowy Małgorzata Kaliściak po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2017 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w C. przeciwko E. L. ( L. ) o zapłatę 1 zasądza na rzecz powoda (...) spółki z o
Czytaj więcej»

VIII GC 1440/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-09-29

Data publikacji: 2018-06-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zachowanie osoby poszkodowanej podlega ocenie pod względem współdziałania z ubezpieczycielem w zakresie minimalizacji szkody (jak wynika z art. 362 k.c., 826 k.c. i art. 17 ustawy z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).
Sygn. akt VIII GC 1440/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Ewa Nocuń-Balbus Protokolant Beata Stefaniuk po rozpoznaniu w dniu 29 września 2017 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa Ł. L. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. o zapłatę 1 powództwo oddala, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego 1217 zł (jeden tysiąc dwieście siedemnaście zł) ty
Czytaj więcej»

VIII GC 2193/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-02-19

Data publikacji: 2018-12-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Odbiór odpadów nie ogranicza się tylko do starannych działań, bowiem ma odnieść finalny i oczekiwany w umowie efekt, który podlega ocenie w tym aspekcie, czy została osiągnięty, czy też nie.
Sygn. akt VIII GC 2193/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: As. SR Piotr Świtała Protokolant: stażystka Olga Ciura po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2018 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w K. przeciwko Gminie K. P. o zapłatę 1. oddala powództwo, 2. zasądza od powódki (...) Spółki z ogranic
Czytaj więcej»

VIII GC 2745/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-06-27

Data publikacji: 2019-03-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Gmina, a za nią powód jako nabywca wierzytelności nie posiadają statusu poszkodowanego, skoro koszty związane z utrzymaniem czystości drogi i uprzątnięciem jej po zdarzeniu drogowym nie mogą stanowić szkody. Gmina jako zarządca drogi odpowiada za utrzymanie drogi i jej ochronę.
Sygn. akt VIII GC 2745/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: As. SR Piotr Świtała Protokolant: sekr.sądowy Olga Ciura po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2018 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa P. K. przeciwko (...) Spółce akcyjnej w W. o zapłatę I o zapłatę kwoty 2150 zł (dwa tysiące sto pięćdziesiąt zł) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 paźd
Czytaj więcej»

VIII GC 2355/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2020-01-22

Data publikacji: 2020-09-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przyczynienie się poszkodowanego do zwiększenia rozmiaru szkody wobec braku przedstawienia szczegółów oferty najmu pojazdu zastępczego przez ubezpieczyciela .
Sygn. akt VIII GC 2355/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Łukasz Roszkowski Protokolant: Klaudia Kasprzyk po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2020 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C. przeciwko (...) Spółki Akcyjnej (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej (...) w W. na rzecz powódki (...)
Czytaj więcej»

VIII GC 2829/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2019-11-22

Data publikacji: 2020-06-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Strony umowy najmu zawartej na czas oznaczony mogą spowodować zakończenie stosunku najmu nawet w sytuacji , gdy w umowie nie przewidziały możliwości wcześniejszego jej rozwiązania, gdy spełnione zostaną przesłanki wynikające z normy ogólnej - art. 491 par. 1 k.c. w zw. z art. 493 k.c. , a ocena skutków prawnych odstąpienia od umowy podlega (...)
Sygn. akt VIII GC 2829/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Karina Kryczek Protokolant Patrycja Śliwakowska po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2019 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa M. O. przeciwko T. D. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego T. D. na rzecz powoda M. O. kwotę 10179,81 zł (dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesią
Czytaj więcej»

IV K 57/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-06-09

Data publikacji: 2018-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV K 57/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział IV Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Karol Wielgus Protokolant: Katarzyna Michalczyk w obecności Prokuratora ------ po rozpoznaniu w dniach: 23 marca 2017 r., 11 maja 2017 r., 9 czerwca 2017 r. sprawy: 1) W. H. urodz. (...) w C. syna E. i M. oskarżone go o to, że: I. w grudniu 2014 roku w C. pomówił K. N. o używanie narkotyków, nadużywanie alkoholu, a także przywła
Czytaj więcej»

IV K 427/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-01-23

Data publikacji: 2018-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV K 427/17 Uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 4 stycznia 2018 r. ograniczone do rozstrzygnięcia o karze A. K. pełniąc funkcję Prezesa w firmie (...) Sp. z o.o. w C. , ul. (...) w okresie od 24 listopada 2016 r. do 09 grudnia 2016 r. w C. na stacji paliw przy ul. (...) należącej do w/w firmy, wprowadził do obrotu paliwo ciekłe w postaci benzyny bezołowiowej Euro (...) 95 zakupionej od firmy (...) Sp. z o.o. z/s w W. , ul. (...) nie spełniające wymagań jakościowyc
Czytaj więcej»