Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
204

XII C 3264/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2020-09-24

Data publikacji: 2021-09-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: XII C 3264/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2020 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie XII Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Królak Protokolant: sekretarz sądowy Małgorzata Haryłek po rozpoznaniu w dniu 10 września 2020 r. w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa D. P. ( P. ) przeciwko M. M. (1) ( M. ) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. M. (1) na rzecz powoda D. P. kwotę 9540 zł (dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści zł) od
Czytaj więcej»

XII C 3106/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2020-09-30

Data publikacji: 2021-09-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: XII C 3106/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2020 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie XII Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Edyta Góra Protokolant: sekretarz sądowy Kinga Jaworska po rozpoznaniu w dniu 30 września 2020 r. w Częstochowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa K. G. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w Ł. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. na rzecz powódki K. G.
Czytaj więcej»

XII C 3744/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2020-10-29

Data publikacji: 2021-09-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: XII C 3744/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 października 2020 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie XII Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Monika Kurc po rozpoznaniu w dniu 29 października 2020 r. w Częstochowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa G. B. (1) przeciwko Gmina C. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Gminy C. na rzecz powódki G. B. (1) kwotę 13.699,73 zł. (trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdzies
Czytaj więcej»

XII C 4161/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2020-03-11

Data publikacji: 2021-09-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: XII C 4161/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2020 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie XII Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Edyta Góra Protokolant: protokolant stażysta Kinga Jaworska po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2020 r. w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa B. J. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powoda B. J. kwotę 31.403,60 zł. (trzydzieści jeden tysięcy czterysta trzy z
Czytaj więcej»

XII C 4696/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2020-01-10

Data publikacji: 2021-09-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: XII C 4696/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie XII Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Edyta Góra Protokolant: sekretarz sądowy Agnieszka Albrycht po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2020 r. w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa G. B. przeciwko M. W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki G. B. na rzecz pozwanej M. W. kwotę 1.902 zł. (jeden tysiąc dziewięćset dwa złote) tytuł
Czytaj więcej»

XII C 4946/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2020-09-11

Data publikacji: 2021-09-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XII C 4946/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział XII Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Monika Małolepsza Protokolant starszy sekretarz sądowy Alicja Cierpiał po rozpoznaniu w dniu 11 września 2020 r. w Częstochowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa D. N. (1) przeciwko (...) spółce akcyjnej w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) spółki akcyjnej w S. na rzecz powoda D. N. (1) kwotę 4
Czytaj więcej»

VIII GC 1440/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-09-29

Data publikacji: 2018-06-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zachowanie osoby poszkodowanej podlega ocenie pod względem współdziałania z ubezpieczycielem w zakresie minimalizacji szkody (jak wynika z art. 362 k.c., 826 k.c. i art. 17 ustawy z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).
Sygn. akt VIII GC 1440/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Ewa Nocuń-Balbus Protokolant Beata Stefaniuk po rozpoznaniu w dniu 29 września 2017 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa Ł. L. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. o zapłatę 1 powództwo oddala, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego 1217 zł (jeden tysiąc dwieście siedemnaście zł) ty
Czytaj więcej»

VIII GC 2193/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-02-19

Data publikacji: 2018-12-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Odbiór odpadów nie ogranicza się tylko do starannych działań, bowiem ma odnieść finalny i oczekiwany w umowie efekt, który podlega ocenie w tym aspekcie, czy została osiągnięty, czy też nie.
Sygn. akt VIII GC 2193/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: As. SR Piotr Świtała Protokolant: stażystka Olga Ciura po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2018 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w K. przeciwko Gminie K. P. o zapłatę 1. oddala powództwo, 2. zasądza od powódki (...) Spółki z ogranic
Czytaj więcej»

VIII GC 1000/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2020-10-16

Data publikacji: 2021-06-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: O zastosowaniu w danym przypadku przepisów dotyczących robót budowlanych przesądza także zakres prac, których dotyczyła umowa i stopień ich skomplikowania technicznego, jak również fakt, iż prace powoda składały się na niesporną część kompleksowego remontu budynku prowadzonego zgodnie z przepisami prawa budowlanego i w oparciu o projekt, choć (...)
Sygn. akt VIII GC 1000/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2020 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący : Sędzia SR Karina Kryczek Protokolant : Patrycja Śliwakowska po rozpoznaniu w dniu 9 października 2020 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa L. K. ( K. ) przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w L. o zapłatę 1 utrzymuje w mocy nakaz zapłaty z dnia 3 czerwc
Czytaj więcej»

VIII GC 2745/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-06-27

Data publikacji: 2019-03-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Gmina, a za nią powód jako nabywca wierzytelności nie posiadają statusu poszkodowanego, skoro koszty związane z utrzymaniem czystości drogi i uprzątnięciem jej po zdarzeniu drogowym nie mogą stanowić szkody. Gmina jako zarządca drogi odpowiada za utrzymanie drogi i jej ochronę.
Sygn. akt VIII GC 2745/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: As. SR Piotr Świtała Protokolant: sekr.sądowy Olga Ciura po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2018 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa P. K. przeciwko (...) Spółce akcyjnej w W. o zapłatę I o zapłatę kwoty 2150 zł (dwa tysiące sto pięćdziesiąt zł) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 paźd
Czytaj więcej»