Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
203

VIII GC 2193/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-02-19

Data publikacji: 2018-12-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Odbiór odpadów nie ogranicza się tylko do starannych działań, bowiem ma odnieść finalny i oczekiwany w umowie efekt, który podlega ocenie w tym aspekcie, czy została osiągnięty, czy też nie.
Sygn. akt VIII GC 2193/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: As. SR Piotr Świtała Protokolant: stażystka Olga Ciura po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2018 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w K. przeciwko Gminie K. P. o zapłatę 1. oddala powództwo, 2. zasądza od powódki (...) Spółki z ogranic
Czytaj więcej»

VIII GC 2355/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2020-01-22

Data publikacji: 2020-09-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przyczynienie się poszkodowanego do zwiększenia rozmiaru szkody wobec braku przedstawienia szczegółów oferty najmu pojazdu zastępczego przez ubezpieczyciela .
Sygn. akt VIII GC 2355/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Łukasz Roszkowski Protokolant: Klaudia Kasprzyk po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2020 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C. przeciwko (...) Spółki Akcyjnej (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej (...) w W. na rzecz powódki (...)
Czytaj więcej»

VIII GC 2745/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-06-27

Data publikacji: 2019-03-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Gmina, a za nią powód jako nabywca wierzytelności nie posiadają statusu poszkodowanego, skoro koszty związane z utrzymaniem czystości drogi i uprzątnięciem jej po zdarzeniu drogowym nie mogą stanowić szkody. Gmina jako zarządca drogi odpowiada za utrzymanie drogi i jej ochronę.
Sygn. akt VIII GC 2745/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: As. SR Piotr Świtała Protokolant: sekr.sądowy Olga Ciura po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2018 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa P. K. przeciwko (...) Spółce akcyjnej w W. o zapłatę I o zapłatę kwoty 2150 zł (dwa tysiące sto pięćdziesiąt zł) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 paźd
Czytaj więcej»

VIII GC 2829/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2019-11-22

Data publikacji: 2020-06-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Strony umowy najmu zawartej na czas oznaczony mogą spowodować zakończenie stosunku najmu nawet w sytuacji , gdy w umowie nie przewidziały możliwości wcześniejszego jej rozwiązania, gdy spełnione zostaną przesłanki wynikające z normy ogólnej - art. 491 par. 1 k.c. w zw. z art. 493 k.c. , a ocena skutków prawnych odstąpienia od umowy podlega (...)
Sygn. akt VIII GC 2829/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Karina Kryczek Protokolant Patrycja Śliwakowska po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2019 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa M. O. przeciwko T. D. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego T. D. na rzecz powoda M. O. kwotę 10179,81 zł (dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesią
Czytaj więcej»

XII C 35/22

wyrok

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2022-10-14

Data publikacji: 2023-03-16

trafność 100%

Sygn. akt: XII C 35/22 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 października 2022r. Sąd Rejonowy w Częstochowie XII Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Anna Jaworska Protokolant: -- po rozpoznaniu w dniu 14 października 2022 r. w Częstochowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa beCARed.pl S.A. we W. (dawniej (...) S.A. z siedzibą we W. ) przeciwko Towarzystwo (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) Spółka Akcyjna z siedz
Czytaj więcej»

XII C 35/22

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2022-11-14

Data publikacji: 2023-03-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XIIC 35/22 upr UZASADNIENIE Pozwem z dnia 14 września 2021r. powód (...) Spółka Akcyjna we W. (obecnie (...) S.A. we W. ) domagał się zasądzenia od pozwanego Towarzystwa (...) Spółka Akcyjna w W. kwoty 6639,61zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że na skutek zdarzenia z dnia 19.01.2021r. uszkodzeniu uległ pojazd marki T. nr rej. (...) . Sprawca szkody objęty był ochroną ubezpieczeniową
Czytaj więcej»

XII C 637/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2020-10-01

Data publikacji: 2021-09-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: XII C 637/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 października 2020 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie XII Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Edyta Góra Protokolant: sekretarz sądowy Kinga Jaworska po rozpoznaniu w dniu 1 października 2020 r. w Częstochowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa M. W. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych: (...) S.A. w S. na rzecz powódki M. W. kwotę 9.000 zł. (dziewięć tysięcy złotych)
Czytaj więcej»

XII C 1364/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2020-08-25

Data publikacji: 2021-09-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: XII C 1364/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie XII Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Jaworska Protokolant: sekretarz sądowy Agnieszka Albrycht po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2020 r. w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa A. C. przeciwko (...) S. A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S. A. z siedzibą w W. na rzecz powódki A. C. kwotę 18.900 zł. (osiemnaście tysię
Czytaj więcej»

XII C 1620/21

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2022-08-22

Data publikacji: 2023-03-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XII C 1620/21 upr UZASADNIENIE wyroku z dnia 21 czerwca 2022 roku Powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w D. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 3.806,86 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 29.01.2021 roku do dnia zapłaty. Ponadto wniósł o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania. Uzasadniając żądanie pozwu, wskazał, że nabył od poszkodowanego przysługującą mu względem pozwanego wierzytelność w posta
Czytaj więcej»

I C 1336/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2021-04-21

Data publikacji: 2021-12-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1336/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: (...) Marcin Szymański Protokolant: Iwona Bardzińska po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2021 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa A. W. przeciwko K. J. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego K. J. na rzecz powoda A. W. kwotę 23.500 zł (dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnien
Czytaj więcej»