Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
209

VII U 291/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-03-18

Data publikacji: 2018-05-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ubezpieczony nie może wywodzić dla siebie korzystnych skutków z zaświadczenia lekarskiego wydanego w ramach wstępnych badań do pracy (art. 229 k.p.) uznając, iż było ono oczywiście błędne i przyczyniło się do wypadku przy pracy, skoro sam zataił niekorzystne informacje o stanie swojego zdrowia.
Sygn. akt VII U 291/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący sędzia Sądu Rejonowego Barbara Sobocińska Protokolant: Agnieszka Glińska po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2016 roku w Częstochowie z odwołania A. N. ( N. ) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. z dnia 23 marca 2015 roku, znak decyzji: (...) o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy prac
Czytaj więcej»

VIII GC 63/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-04-19

Data publikacji: 2018-06-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Osoba (wierzyciel) ma prawo dochodzenia od dłużnika kwoty 40EUR co do każdej przysługującej mu wierzytelności co do których pozwany popadł w zwłokę płatności co do każdej z nich.
Sygn. akt VIII GC 63/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Banaś Protokolant st. sekretarz sadowy Małgorzata Kaliściak po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2018 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo (...) N. w K. przeciwko Przedsiębiorstwo (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. o zapłatę 0
Czytaj więcej»

VII U 445/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-02-19

Data publikacji: 2018-04-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Należy odróżnić pojęcie likwidacji pracodawcy, którym posługuje się art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa od pojęcia likwidacji podmiotu prawa handlowego jakim jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pojęcia pracodawcy, czy likwidacji (...)
Sygn. akt VII U 445/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Sądu Rejonowego Barbara Sobocińska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Rutkowska po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2018 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z odwołania M. R. ( R. ) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 8 listopada 2017 roku, numer (...) w sprawie M. R
Czytaj więcej»

I C 1782/22

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2023-02-14

Data publikacji: 2023-07-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nie jest czynnością zmierzającą bezpośrednio do dochodzenia roszczenia zawezwanie do próby ugodowej , którego celem jest jedynie wydłużenie okresu zaskarżalności wierzytelności.
sygn. akt IC 1782/22 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lutego 2023 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kasperkiewicz - Jeruszka Protokolant: Aneta Bednarek –Janik po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2023 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) 1 (...) w K. przeciwko Gminie M. o zapłatę 1 powództwo oddala, 2 zasądza od powoda (...) 1 (...) w K. na rzecz pozwanej Gminy M. kwotę 1800 zł (jeden ty
Czytaj więcej»

I C 1786/22

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2022-11-09

Data publikacji: 2023-03-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1786/2 2upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2022 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Anna Halabowska – Ścibska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 listopada 2022 roku w C. sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz po
Czytaj więcej»

I C 1919/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2021-05-25

Data publikacji: 2021-09-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. akt IC 1919/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2021 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Cezary Dziurkowski Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Świąć po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2021 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa I. K. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. o zadośćuczynienie 1.zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. na rzecz powódki I. K. kwotę 19.000 zł.
Czytaj więcej»

I C 2154/21

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2022-05-26

Data publikacji: 2023-04-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

sygn. akt IC 2154/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 maja 2022 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kasperkiewicz - Jeruszka po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2022 roku w Częstochowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa W. D. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. o zapłatę 1. powództwo oddala. 2. zasądza od powoda W. D. na rzecz pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. kwotę 287 zł (dwieści
Czytaj więcej»

I C 2787/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2020-01-21

Data publikacji: 2021-09-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. akt IC 2787/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kasperkiewicz - Jeruszka Protokolant: Piotr Majak po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2020 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa E. M. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki E. M. kwotę 4200 zł (cztery tysiące dwieście złoty
Czytaj więcej»

I C 24/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2021-07-27

Data publikacji: 2021-09-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. akt IC 24/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lipca 2021 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kasperkiewicz - Jeruszka Protokolant: starszy sekretarz sądowy Joanna Kępa po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2021 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa F. W. , L. W. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z
Czytaj więcej»

I C 46/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2020-06-08

Data publikacji: 2021-09-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. akt IC 46/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 czerwca 2020 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ryszard Myrda Protokolant: starszy sekretarz sądowy Joanna Kopica po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2020 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa B. C. przeciwko Gminie C. w C. o zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanej Gminy C. w C. na rzecz powódki B. C. kwotę 11879,63 zł (jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesi
Czytaj więcej»