Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
54

I C 577/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-06-26

Data publikacji: 2015-11-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 577/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Cezary Dziurkowski Protokolant sekr. sądowy Katarzyna Świąć po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2015 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w K. przeciwko B. C. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej B. C. na rzecz powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowiedz
Czytaj więcej»

IV K 57/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-06-09

Data publikacji: 2018-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV K 57/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział IV Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Karol Wielgus Protokolant: Katarzyna Michalczyk w obecności Prokuratora ------ po rozpoznaniu w dniach: 23 marca 2017 r., 11 maja 2017 r., 9 czerwca 2017 r. sprawy: 1) W. H. urodz. (...) w C. syna E. i M. oskarżone go o to, że: I. w grudniu 2014 roku w C. pomówił K. N. o używanie narkotyków, nadużywanie alkoholu, a także przywła
Czytaj więcej»

I C 2334/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-05-07

Data publikacji: 2015-11-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: o opróżnienie i wydanie nieruchomości
Sygn. akt IC 2334/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Mariusz Wąsowicz Protokolant st. sekr. sądowy Grażyna Kaczmarzyk po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2015 roku (...) na rozprawie sprawy z powództwa T. K. , M. K. przeciwko W. G. , C. P. , J. P. , K. S. , Z. B. , I. B. o wydanie 1-oddala powództwo, 2-zasądza od powodów T. K. , M. K. solidarnie na rzecz pozwanej W. G. kwotę 19
Czytaj więcej»

IV K 24/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-01-29

Data publikacji: 2017-04-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu czyn oskarżonego nie zawierał znamion czynu zabronionego, ponieważ oskarżony nie nawoływał do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, czy wyznaniowych, a jedynie manifestował swój osobisty pogląd, mimo, że działał publicznie albowiem poprzez oferowanie swoich produktów do sprzedaży w internecie udostępniał on je (...)
Sygn. akt IV K 24/15. - Odpis - UZASADNIENIE Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny. Oskarżony P. K. prowadził działalność gospodarczą za pośrednictwem Internetu. Na portalu aukcyjnym Allegro posiadał konto o nazwie: „agressivasport” i za pośrednictwem tego konta oskarżony oferował do sprzedaży różne produkty. Oskarżony posiadał także stronę internetową www.agressivasport.pl, na której także oferował do sprzedaży różnorakie produkty,
Czytaj więcej»

IV K 193/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-01-11

Data publikacji: 2018-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV K 193/17 UZASADNIENIE B. P. oskarżył Ł. K. (1) o to, że: w celu poniżenia go w oczach opinii publicznej oraz narażenia na utratę zaufania potrzebnego dla zajmowanego przez niego stanowiska w dniu 28 lutego 2017 r. w C. pomówił go w toczącym się przed Sądem Okręgowym w Częstochowie Wydział I Cywilny postępowaniu prowadzonym w trybie wyborczym o to, że informuje (...) , że jego pełnomocnik czy pełnomocnicy „załatwili” mu wygraną w toczącej się sprawie oraz, że swoim zachowaniem mógł w
Czytaj więcej»

IV K 427/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-01-23

Data publikacji: 2018-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV K 427/17 Uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 4 stycznia 2018 r. ograniczone do rozstrzygnięcia o karze A. K. pełniąc funkcję Prezesa w firmie (...) Sp. z o.o. w C. , ul. (...) w okresie od 24 listopada 2016 r. do 09 grudnia 2016 r. w C. na stacji paliw przy ul. (...) należącej do w/w firmy, wprowadził do obrotu paliwo ciekłe w postaci benzyny bezołowiowej Euro (...) 95 zakupionej od firmy (...) Sp. z o.o. z/s w W. , ul. (...) nie spełniające wymagań jakościowyc
Czytaj więcej»

IV K 913/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-01-04

Data publikacji: 2018-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV K 913/17 UZASADNIENIE W dniu 17 października 2017 roku w miejscowości K. J. K. na ulicy (...) prowadził pojazd mechaniczny marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...) będąc w stanie nietrzeźwości: I badanie A. wykazało – 0,26 mg/l, II badanie A. wykazało – 0, 26 mg/l, zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Jego pasażerką była żona B. K. . W czasie jazdy został zatrzymany do kontroli drogowej przez Policję (protokół użycia A. – k. 2, wyjaśnienia oskarżonego – k. 16, 41v; zezna
Czytaj więcej»

IV K 913/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-01-04

Data publikacji: 2018-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV K 913/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie, IV Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Karol Wielgus Protokolant: Katarzyna Michalczyk przy udziale: prokuratora Prokuratury Rejonowej w Częstochowie Sylwii Wiewióry po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 stycznia 2018 r. sprawy: J. K. syna F. i W. zd. K. urodzonego w dniu (...) w K. oskarżonego o to, że: w dniu 17 października 2017 roku w miejscowości K. woj. (...) , na u
Czytaj więcej»

VII U 445/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-02-19

Data publikacji: 2018-04-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Należy odróżnić pojęcie likwidacji pracodawcy, którym posługuje się art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa od pojęcia likwidacji podmiotu prawa handlowego jakim jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pojęcia pracodawcy, czy likwidacji (...)
Sygn. akt VII U 445/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Sądu Rejonowego Barbara Sobocińska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Rutkowska po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2018 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z odwołania M. R. ( R. ) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 8 listopada 2017 roku, numer (...) w sprawie M. R
Czytaj więcej»

VII U 291/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-03-18

Data publikacji: 2018-05-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ubezpieczony nie może wywodzić dla siebie korzystnych skutków z zaświadczenia lekarskiego wydanego w ramach wstępnych badań do pracy (art. 229 k.p.) uznając, iż było ono oczywiście błędne i przyczyniło się do wypadku przy pracy, skoro sam zataił niekorzystne informacje o stanie swojego zdrowia.
Sygn. akt VII U 291/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący sędzia Sądu Rejonowego Barbara Sobocińska Protokolant: Agnieszka Glińska po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2016 roku w Częstochowie z odwołania A. N. ( N. ) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. z dnia 23 marca 2015 roku, znak decyzji: (...) o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy prac
Czytaj więcej»