Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
78

I C 577/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-06-26

Data publikacji: 2015-11-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 577/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Cezary Dziurkowski Protokolant sekr. sądowy Katarzyna Świąć po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2015 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w K. przeciwko B. C. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej B. C. na rzecz powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowiedz
Czytaj więcej»

I C 2334/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-05-07

Data publikacji: 2015-11-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: o opróżnienie i wydanie nieruchomości
Sygn. akt IC 2334/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Mariusz Wąsowicz Protokolant st. sekr. sądowy Grażyna Kaczmarzyk po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2015 roku (...) na rozprawie sprawy z powództwa T. K. , M. K. przeciwko W. G. , C. P. , J. P. , K. S. , Z. B. , I. B. o wydanie 1-oddala powództwo, 2-zasądza od powodów T. K. , M. K. solidarnie na rzecz pozwanej W. G. kwotę 19
Czytaj więcej»

IV K 913/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-01-04

Data publikacji: 2018-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV K 913/17 UZASADNIENIE W dniu 17 października 2017 roku w miejscowości K. J. K. na ulicy (...) prowadził pojazd mechaniczny marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...) będąc w stanie nietrzeźwości: I badanie A. wykazało – 0,26 mg/l, II badanie A. wykazało – 0, 26 mg/l, zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Jego pasażerką była żona B. K. . W czasie jazdy został zatrzymany do kontroli drogowej przez Policję (protokół użycia A. – k. 2, wyjaśnienia oskarżonego – k. 16, 41v; zezna
Czytaj więcej»

IV K 927/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-11-13

Data publikacji: 2018-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV K 927/16 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie IV Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Karol Wielgus Protokolant: Katarzyna Michalczyk przy udziale: Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Częstochowie A. G. po rozpoznaniu w dniach 22 czerwca 2017 r., 20 lipca 2017 r., 2 października i 13 listopada 2017 r. sprawy skazanego T. K. syna L. i B. zd. R. urodzonego (...) w K. skazanego niżej opisanymi wyrokami: Sygnatur
Czytaj więcej»

IV K 927/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-12-05

Data publikacji: 2018-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV K 927/16 UZASADNIENIE T. K. został skazany niżej opisanymi wyrokami (karta karna – k. 216-217) Sygnatura Data wyroku Data czynu i kwalifikacja prawna Kara Zaliczenia i okresy odbywania kar I. XIII K 273/09 Sądu Rejonowego w Częstochowie Wydział Zamiejscowy w K. 10.09.2009 r. 1) 20.01.2009 r. - art. 288 § 1 k.k. (objęty kontrawencjonalizacją) 2) 20.01.2009 r. – art. 209 § 1 k.k. 3) 20.01.2009 r. – art. 157 § 2 k.k. 5 miesięcy pozbawienia wolności 3 miesiące pozbawienia wolności KARA
Czytaj więcej»

VII P 384/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-02-26

Data publikacji: 2018-05-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Z uwagi na fakt, że przyczyna wypowiedzenia w postaci zmniejszenia liczby oddziałów była prawdziwa i wszyscy nauczyciele uczący wychowania fizycznego byli szczególnie chronieni przez właściwe organziacje związkowe Sąd analizował, czy powódka powołując się w tym stanie faktycznym na art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, nie nadużywa (...)
Sygn. akt VII P 384/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący sędzia Sądu Rejonowego Paulina Włodarczyk Ławnicy: Halina Krawczyńska, Henryk Radek Protokolant: st. sekretarz sądowy Grażyna Karolkiewicz po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2015 roku w Częstochowie sprawy z powództwa M. B. przeciwko (...) Liceum Ogólnokształcącemu im. J. D. w C. o przywrócenie do pracy 1 przywra
Czytaj więcej»

VII P 768/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-12-19

Data publikacji: 2015-07-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: O dyskryminacji w wynagradzaniu możemy mówić dopiero wówczas, gdy wynagrodzenie pracownika dostrzegalnie odbiega od wynagrodzenia innych pracowników wykonujących pracę jednakową lub o jednakowej wartości.
Sygn. akt VII P 768/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący sędzia Sądu Rejonowego Sylwia Janik - Lutak Ławnicy : Teresa Płowecka , Marianna Stemplewska Protokolant: st. sekretarz sądowy Małgorzata Formicka – Frączek po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2014 roku w Częstochowie w postępowaniu uproszczonym sprawy z powództwa B. T. przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) w
Czytaj więcej»

I C 3698/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2019-06-27

Data publikacji: 2020-04-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: niedozwolone klauzule umowne w umowie pożyczki
Sygn. akt IC 3698/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kasperkiewicz - Jeruszka Protokolant: Aneta Bednarek-Janik po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2019 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa S. (...) . (...) Spółka Jawna w L. przeciwko H. G. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej H. G. na rzecz powoda S. (...) . (...) Spółka Jawna w L. kwotę 2366,44 zł (dwa
Czytaj więcej»

IV K 57/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-06-09

Data publikacji: 2018-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV K 57/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział IV Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Karol Wielgus Protokolant: Katarzyna Michalczyk w obecności Prokuratora ------ po rozpoznaniu w dniach: 23 marca 2017 r., 11 maja 2017 r., 9 czerwca 2017 r. sprawy: 1) W. H. urodz. (...) w C. syna E. i M. oskarżone go o to, że: I. w grudniu 2014 roku w C. pomówił K. N. o używanie narkotyków, nadużywanie alkoholu, a także przywła
Czytaj więcej»

IV K 24/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-01-29

Data publikacji: 2017-04-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu czyn oskarżonego nie zawierał znamion czynu zabronionego, ponieważ oskarżony nie nawoływał do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, czy wyznaniowych, a jedynie manifestował swój osobisty pogląd, mimo, że działał publicznie albowiem poprzez oferowanie swoich produktów do sprzedaży w internecie udostępniał on je (...)
Sygn. akt IV K 24/15. - Odpis - UZASADNIENIE Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny. Oskarżony P. K. prowadził działalność gospodarczą za pośrednictwem Internetu. Na portalu aukcyjnym Allegro posiadał konto o nazwie: „agressivasport” i za pośrednictwem tego konta oskarżony oferował do sprzedaży różne produkty. Oskarżony posiadał także stronę internetową www.agressivasport.pl, na której także oferował do sprzedaży różnorakie produkty,
Czytaj więcej»