Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
81

I C 2334/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-05-07

Data publikacji: 2015-11-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: o opróżnienie i wydanie nieruchomości
Sygn. akt IC 2334/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Mariusz Wąsowicz Protokolant st. sekr. sądowy Grażyna Kaczmarzyk po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2015 roku (...) na rozprawie sprawy z powództwa T. K. , M. K. przeciwko W. G. , C. P. , J. P. , K. S. , Z. B. , I. B. o wydanie 1-oddala powództwo, 2-zasądza od powodów T. K. , M. K. solidarnie na rzecz pozwanej W. G. kwotę 19
Czytaj więcej»

I C 3755/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2019-07-18

Data publikacji: 2020-02-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasada równego traktowania odbiorców tych samych usług publicznych jako zasada współżycia społecznego
Sygn. akt IC 3755/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lipca 2019 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Cezary Dziurkowski Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Świąć po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2019 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa Gminy M. C. przeciwko I. P. o zapłatę powództwo oddala. UZASADNIENIE Gmina C. domagała się zasądzenia pod pozwanej I. P. kwoty 883,42 zł z odsetkami ustawowymi za opóźni
Czytaj więcej»

I C 3698/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2019-06-27

Data publikacji: 2020-04-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: niedozwolone klauzule umowne w umowie pożyczki
Sygn. akt IC 3698/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kasperkiewicz - Jeruszka Protokolant: Aneta Bednarek-Janik po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2019 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa S. (...) . (...) Spółka Jawna w L. przeciwko H. G. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej H. G. na rzecz powoda S. (...) . (...) Spółka Jawna w L. kwotę 2366,44 zł (dwa
Czytaj więcej»

I C 4325/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2019-09-12

Data publikacji: 2020-04-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: niedozwolone postanowienia umowne w kredytach konsumenckich
Sygn. akt IC 4325/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 września 2019 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kasperkiewicz - Jeruszka Protokolant: st. sekr. sądowy Aneta Bednarek – Janik po rozpoznaniu w dniu 3 września 2019 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w B. przeciwko J. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej J. S. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej w B. kwotę 1975,91 zł
Czytaj więcej»

IV K 24/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-01-29

Data publikacji: 2017-04-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu czyn oskarżonego nie zawierał znamion czynu zabronionego, ponieważ oskarżony nie nawoływał do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, czy wyznaniowych, a jedynie manifestował swój osobisty pogląd, mimo, że działał publicznie albowiem poprzez oferowanie swoich produktów do sprzedaży w internecie udostępniał on je (...)
Sygn. akt IV K 24/15. - Odpis - UZASADNIENIE Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny. Oskarżony P. K. prowadził działalność gospodarczą za pośrednictwem Internetu. Na portalu aukcyjnym Allegro posiadał konto o nazwie: „agressivasport” i za pośrednictwem tego konta oskarżony oferował do sprzedaży różne produkty. Oskarżony posiadał także stronę internetową www.agressivasport.pl, na której także oferował do sprzedaży różnorakie produkty,
Czytaj więcej»

IV K 57/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-06-09

Data publikacji: 2018-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV K 57/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział IV Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Karol Wielgus Protokolant: Katarzyna Michalczyk w obecności Prokuratora ------ po rozpoznaniu w dniach: 23 marca 2017 r., 11 maja 2017 r., 9 czerwca 2017 r. sprawy: 1) W. H. urodz. (...) w C. syna E. i M. oskarżone go o to, że: I. w grudniu 2014 roku w C. pomówił K. N. o używanie narkotyków, nadużywanie alkoholu, a także przywła
Czytaj więcej»

IV K 577/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-01-29

Data publikacji: 2018-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV K 577/17 UZASADNIENIE W sprawie o sygnaturze IV K 24/17 zarzucono oskarżonemu niealimentację od 9 lutego 2015 r. do 16 listopada 2015 r. i od 17 listopada 2015 r. do 17 marca 2016 r. (k. 100). W sprawie przedmiotowej zarzucono R. K. (1) niealimentację w okresie od 18 marca 2016 r. do 21 marca 2017 r. (k. 62). R. K. (1) i Ż. K. pobrali się 2 czerwca 2001 r. Ze związku tego mają 3 dzieci: O. ur. w (...) r., K. ur. w (...) r. i E. ur. w (...) r. (k. 16-18) W listopadzie 2013 r. R. K. (
Czytaj więcej»

IV K 859/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-03-22

Data publikacji: 2019-06-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

„W brzmieniu po sprostowaniu” Sygn. akt IV K 859/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie, IV Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Karol Wielgus Protokolant: Katarzyna Michalczyk przy udziale Prokuratora Dariusza Klatowa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2018 r. i 15 marca 2018 r. sprawy: P. L. syna Z. i E. zd. S. urodzonego w dniu (...) w W. oskarżonego o to, że: I w dniu 28 sierpnia 2017 r. w miejscowości R. woj. (...)
Czytaj więcej»

I C 577/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-06-26

Data publikacji: 2015-11-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 577/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Cezary Dziurkowski Protokolant sekr. sądowy Katarzyna Świąć po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2015 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w K. przeciwko B. C. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej B. C. na rzecz powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowiedz
Czytaj więcej»

I C 1107/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2019-11-14

Data publikacji: 2021-01-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. akt IC 1107/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kasperkiewicz - Jeruszka Protokolant: starszy sekretarz sądowy Aneta Bednarek- Janik po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2019 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa P. I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko M. B. , Z. G. o zapłatę 1
Czytaj więcej»