Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
50

I C 577/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-06-26

Data publikacji: 2015-11-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 577/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Cezary Dziurkowski Protokolant sekr. sądowy Katarzyna Świąć po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2015 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w K. przeciwko B. C. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej B. C. na rzecz powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowiedz
Czytaj więcej»

I C 2334/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-05-07

Data publikacji: 2015-11-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: o opróżnienie i wydanie nieruchomości
Sygn. akt IC 2334/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Mariusz Wąsowicz Protokolant st. sekr. sądowy Grażyna Kaczmarzyk po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2015 roku (...) na rozprawie sprawy z powództwa T. K. , M. K. przeciwko W. G. , C. P. , J. P. , K. S. , Z. B. , I. B. o wydanie 1-oddala powództwo, 2-zasądza od powodów T. K. , M. K. solidarnie na rzecz pozwanej W. G. kwotę 19
Czytaj więcej»

IV K 24/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-01-29

Data publikacji: 2017-04-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu czyn oskarżonego nie zawierał znamion czynu zabronionego, ponieważ oskarżony nie nawoływał do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, czy wyznaniowych, a jedynie manifestował swój osobisty pogląd, mimo, że działał publicznie albowiem poprzez oferowanie swoich produktów do sprzedaży w internecie udostępniał on je (...)
Sygn. akt IV K 24/15. - Odpis - UZASADNIENIE Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny. Oskarżony P. K. prowadził działalność gospodarczą za pośrednictwem Internetu. Na portalu aukcyjnym Allegro posiadał konto o nazwie: „agressivasport” i za pośrednictwem tego konta oskarżony oferował do sprzedaży różne produkty. Oskarżony posiadał także stronę internetową www.agressivasport.pl, na której także oferował do sprzedaży różnorakie produkty,
Czytaj więcej»

IV K 57/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-06-09

Data publikacji: 2018-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV K 57/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział IV Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Karol Wielgus Protokolant: Katarzyna Michalczyk w obecności Prokuratora ------ po rozpoznaniu w dniach: 23 marca 2017 r., 11 maja 2017 r., 9 czerwca 2017 r. sprawy: 1) W. H. urodz. (...) w C. syna E. i M. oskarżone go o to, że: I. w grudniu 2014 roku w C. pomówił K. N. o używanie narkotyków, nadużywanie alkoholu, a także przywła
Czytaj więcej»

IV K 193/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-01-11

Data publikacji: 2018-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV K 193/17 UZASADNIENIE B. P. oskarżył Ł. K. (1) o to, że: w celu poniżenia go w oczach opinii publicznej oraz narażenia na utratę zaufania potrzebnego dla zajmowanego przez niego stanowiska w dniu 28 lutego 2017 r. w C. pomówił go w toczącym się przed Sądem Okręgowym w Częstochowie Wydział I Cywilny postępowaniu prowadzonym w trybie wyborczym o to, że informuje (...) , że jego pełnomocnik czy pełnomocnicy „załatwili” mu wygraną w toczącej się sprawie oraz, że swoim zachowaniem mógł w
Czytaj więcej»

IV K 427/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-01-23

Data publikacji: 2018-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV K 427/17 Uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 4 stycznia 2018 r. ograniczone do rozstrzygnięcia o karze A. K. pełniąc funkcję Prezesa w firmie (...) Sp. z o.o. w C. , ul. (...) w okresie od 24 listopada 2016 r. do 09 grudnia 2016 r. w C. na stacji paliw przy ul. (...) należącej do w/w firmy, wprowadził do obrotu paliwo ciekłe w postaci benzyny bezołowiowej Euro (...) 95 zakupionej od firmy (...) Sp. z o.o. z/s w W. , ul. (...) nie spełniające wymagań jakościowyc
Czytaj więcej»

IV K 487/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-11-23

Data publikacji: 2017-04-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Analiza stanu prawnego obowiązującego po dniu 01 lipca 2015r nakazywała Sądowi Rejonowemu dokonać połączenia dwóch wydanych wobec skazanego wyroków, które zapadły po wydaniu wyroku łącznego. Zgodnie z treścią bowiem art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 20 (...)
Sygn. akt IV K 487/16 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie IV Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Marlena Kluk Protokolant Karolina Bajorek przy udziale Prokuratora Marka Szlichty po rozpoznaniu dnia 16 listopada 2016r sprawy M. K. , syna Z. i Z. z d. Świtała urodzonego dnia (...) w C. skazanego prawomocnymi wyrokami: I Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 09 sierpnia 2013r, prawomocnym z dniem 18 sierpnia 2013r , wyda
Czytaj więcej»

IV K 577/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-01-29

Data publikacji: 2018-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV K 577/17 UZASADNIENIE W sprawie o sygnaturze IV K 24/17 zarzucono oskarżonemu niealimentację od 9 lutego 2015 r. do 16 listopada 2015 r. i od 17 listopada 2015 r. do 17 marca 2016 r. (k. 100). W sprawie przedmiotowej zarzucono R. K. (1) niealimentację w okresie od 18 marca 2016 r. do 21 marca 2017 r. (k. 62). R. K. (1) i Ż. K. pobrali się 2 czerwca 2001 r. Ze związku tego mają 3 dzieci: O. ur. w (...) r., K. ur. w (...) r. i E. ur. w (...) r. (k. 16-18) W listopadzie 2013 r. R. K. (
Czytaj więcej»

IV K 913/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-01-04

Data publikacji: 2018-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV K 913/17 UZASADNIENIE W dniu 17 października 2017 roku w miejscowości K. J. K. na ulicy (...) prowadził pojazd mechaniczny marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...) będąc w stanie nietrzeźwości: I badanie A. wykazało – 0,26 mg/l, II badanie A. wykazało – 0, 26 mg/l, zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Jego pasażerką była żona B. K. . W czasie jazdy został zatrzymany do kontroli drogowej przez Policję (protokół użycia A. – k. 2, wyjaśnienia oskarżonego – k. 16, 41v; zezna
Czytaj więcej»

IV K 913/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-01-04

Data publikacji: 2018-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV K 913/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie, IV Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Karol Wielgus Protokolant: Katarzyna Michalczyk przy udziale: prokuratora Prokuratury Rejonowej w Częstochowie Sylwii Wiewióry po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 stycznia 2018 r. sprawy: J. K. syna F. i W. zd. K. urodzonego w dniu (...) w K. oskarżonego o to, że: w dniu 17 października 2017 roku w miejscowości K. woj. (...) , na u
Czytaj więcej»