Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
164

XII C 4946/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2020-09-11

Data publikacji: 2021-09-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XII C 4946/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział XII Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Monika Małolepsza Protokolant starszy sekretarz sądowy Alicja Cierpiał po rozpoznaniu w dniu 11 września 2020 r. w Częstochowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa D. N. (1) przeciwko (...) spółce akcyjnej w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) spółki akcyjnej w S. na rzecz powoda D. N. (1) kwotę 4
Czytaj więcej»

VII P 525/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-01-08

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie istnieje w prawie pracy jakaś jedna odprawa co oznacza, że nie jest możliwe zaliczenie jednej z otrzymanych przez pracownika odpraw na poczet drugiej bez szczególnego przepisu, czy szczególnego ustalenia stron stosunku pracy w tym względzie.
Sygn. akt VII P 525/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Sądu Rejonowego Barbara Sobocińska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Rutkowska po rozpoznaniu w dniu 08 stycznia 2018 roku w Częstochowie sprawy z powództwa R. C. przeciwko Zakładom (...) Spółce Akcyjnej w R. o odprawę pieniężną, o nagrodę jubileuszową 1 zasądza od pozwanego Zakładów (...) S
Czytaj więcej»

VII P 768/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-12-19

Data publikacji: 2015-07-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: O dyskryminacji w wynagradzaniu możemy mówić dopiero wówczas, gdy wynagrodzenie pracownika dostrzegalnie odbiega od wynagrodzenia innych pracowników wykonujących pracę jednakową lub o jednakowej wartości.
Sygn. akt VII P 768/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący sędzia Sądu Rejonowego Sylwia Janik - Lutak Ławnicy : Teresa Płowecka , Marianna Stemplewska Protokolant: st. sekretarz sądowy Małgorzata Formicka – Frączek po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2014 roku w Częstochowie w postępowaniu uproszczonym sprawy z powództwa B. T. przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) w
Czytaj więcej»

VII U 291/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-03-18

Data publikacji: 2018-05-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ubezpieczony nie może wywodzić dla siebie korzystnych skutków z zaświadczenia lekarskiego wydanego w ramach wstępnych badań do pracy (art. 229 k.p.) uznając, iż było ono oczywiście błędne i przyczyniło się do wypadku przy pracy, skoro sam zataił niekorzystne informacje o stanie swojego zdrowia.
Sygn. akt VII U 291/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący sędzia Sądu Rejonowego Barbara Sobocińska Protokolant: Agnieszka Glińska po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2016 roku w Częstochowie z odwołania A. N. ( N. ) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. z dnia 23 marca 2015 roku, znak decyzji: (...) o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy prac
Czytaj więcej»

VII U 445/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-02-19

Data publikacji: 2018-04-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Należy odróżnić pojęcie likwidacji pracodawcy, którym posługuje się art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa od pojęcia likwidacji podmiotu prawa handlowego jakim jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pojęcia pracodawcy, czy likwidacji (...)
Sygn. akt VII U 445/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Sądu Rejonowego Barbara Sobocińska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Rutkowska po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2018 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z odwołania M. R. ( R. ) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 8 listopada 2017 roku, numer (...) w sprawie M. R
Czytaj więcej»

VIII GC 58/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2019-06-05

Data publikacji: 2019-09-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII GC 58/19 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Anna Bojanowska - Wysmołek Protokolant stażysta Anita Bednarska po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2019 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w R. przeciwko M. C. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego M. C. na rzecz powoda (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w R. kwotę 1549,8
Czytaj więcej»

VIII GC 63/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-04-19

Data publikacji: 2018-06-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Osoba (wierzyciel) ma prawo dochodzenia od dłużnika kwoty 40EUR co do każdej przysługującej mu wierzytelności co do których pozwany popadł w zwłokę płatności co do każdej z nich.
Sygn. akt VIII GC 63/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Banaś Protokolant st. sekretarz sadowy Małgorzata Kaliściak po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2018 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo (...) N. w K. przeciwko Przedsiębiorstwo (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. o zapłatę 0
Czytaj więcej»

VIII GC 259/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-06-26

Data publikacji: 2017-12-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Niezasadnym pozostaje żądanie miarkowania kary umownej w oparciu o argument, że skoro w pewnym okresie wykonania umowy powód uzyskał zysk wyższy niż minimalny, to tak powstała nadwyżka kompensuje stratę powstałą w okresie, w którym dłużnik nie wykonuje należycie zobowiązania. Wierzyciel ma bowiem prawo oczekiwać, że wykonanie umowy będzie (...)
S ygn . akt VIII GC 259/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Betlejewski Protokolant st.sekr.sąd. Milena Siwik-Orłowska po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2017 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w K. przeciwko (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L.
Czytaj więcej»

VIII GC 305/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-03-09

Data publikacji: 2018-12-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: ustalając wysokość odszkodowania należy mieć na uwadze jego funkcję wyrównawczą - nie może ono stanowić źródła wzbogacenia ponad rzeczywistą wartość uszczerbku. Musi wpłynąć na ocenę zasadności żądania odszkodowania okoliczność, że poszkodowany otrzymał od pozwanego ubezpieczyciela odszkodowanie z tytułu szkody częściowej, a nadto sprzedał (...)
Sygn. akt VIII GC 305/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Brzózka-Chamala Protokolant: st.sekret.sądowy Wioletta Jarosz po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2018 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda M. K. na rzecz pozwanego Towarzystwo
Czytaj więcej»

VIII GC 370/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-05-08

Data publikacji: 2018-09-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Kwota 40EUR przysługuje wierzycielowi niezależnie od wartości transakcji handlowej
Sygn. akt VIII GC 370/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Marcin Banaś Protokolant st.sekr.sądowy Małgorzata Kaliściak po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2018 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasów Państwowych N. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. o zapłatę 1 zasądz
Czytaj więcej»