Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
47

VII P 768/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-12-19

Data publikacji: 2015-07-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: O dyskryminacji w wynagradzaniu możemy mówić dopiero wówczas, gdy wynagrodzenie pracownika dostrzegalnie odbiega od wynagrodzenia innych pracowników wykonujących pracę jednakową lub o jednakowej wartości.
Sygn. akt VII P 768/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący sędzia Sądu Rejonowego Sylwia Janik - Lutak Ławnicy : Teresa Płowecka , Marianna Stemplewska Protokolant: st. sekretarz sądowy Małgorzata Formicka – Frączek po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2014 roku w Częstochowie w postępowaniu uproszczonym sprawy z powództwa B. T. przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) w
Czytaj więcej»

VII U 291/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-03-18

Data publikacji: 2018-01-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ubezpieczony nie może wywodzić dla siebie korzystnych skutków z zaświadczenia lekarskiego wydanego w ramach wstępnych badań do pracy (art. 229 k.p.) uznając, iż było ono oczywiście błędne i przyczyniło się do wypadku przy pracy, skoro sam zataił niekorzystne informacje o stanie swojego zdrowia.
Sygn. akt VII U 291/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący sędzia Sądu Rejonowego Barbara Sobocińska Protokolant: Agnieszka Glińska po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2016 roku w Częstochowie z odwołania A. N. ( N. ) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. z dnia 23 marca 2015 roku, znak decyzji: 07- (...) o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy
Czytaj więcej»

VIII GC 26/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-03-29

Data publikacji: 2017-11-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wysokość odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi powszechnej w przypadku utraty przesyłki z zadeklarowaną wartością przysługuje w wysokości zadeklarowanej przy nadaniu.
Sygn. akt VIII GC 26/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Betlejewski Protokolant st.sekr.sąd. Milena Siwik-Orłowska po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2017 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa E. S. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z (...) w W. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 1.217,00 zł (jeden tysiąc dwieście
Czytaj więcej»

I C 577/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-06-26

Data publikacji: 2015-11-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 577/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Cezary Dziurkowski Protokolant sekr. sądowy Katarzyna Świąć po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2015 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w K. przeciwko B. C. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej B. C. na rzecz powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowiedz
Czytaj więcej»

IV K 487/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-11-23

Data publikacji: 2017-04-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Analiza stanu prawnego obowiązującego po dniu 01 lipca 2015r nakazywała Sądowi Rejonowemu dokonać połączenia dwóch wydanych wobec skazanego wyroków, które zapadły po wydaniu wyroku łącznego. Zgodnie z treścią bowiem art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 20 (...)
Sygn. akt IV K 487/16 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie IV Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Marlena Kluk Protokolant Karolina Bajorek przy udziale Prokuratora Marka Szlichty po rozpoznaniu dnia 16 listopada 2016r sprawy M. K. , syna Z. i Z. z d. Świtała urodzonego dnia (...) w C. skazanego prawomocnymi wyrokami: I Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 09 sierpnia 2013r, prawomocnym z dniem 18 sierpnia 2013r , wyda
Czytaj więcej»

IV K 927/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-12-05

Data publikacji: 2018-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV K 927/16 UZASADNIENIE T. K. został skazany niżej opisanymi wyrokami (karta karna – k. 216-217) Sygnatura Data wyroku Data czynu i kwalifikacja prawna Kara Zaliczenia i okresy odbywania kar I. XIII K 273/09 Sądu Rejonowego w Częstochowie Wydział Zamiejscowy w K. 10.09.2009 r. 1) 20.01.2009 r. - art. 288 § 1 k.k. (objęty kontrawencjonalizacją) 2) 20.01.2009 r. – art. 209 § 1 k.k. 3) 20.01.2009 r. – art. 157 § 2 k.k. 5 miesięcy pozbawienia wolności 3 miesiące pozbawienia wolności KARA
Czytaj więcej»

IV K 927/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-11-13

Data publikacji: 2018-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV K 927/16 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie IV Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Karol Wielgus Protokolant: Katarzyna Michalczyk przy udziale: Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Częstochowie A. G. po rozpoznaniu w dniach 22 czerwca 2017 r., 20 lipca 2017 r., 2 października i 13 listopada 2017 r. sprawy skazanego T. K. syna L. i B. zd. R. urodzonego (...) w K. skazanego niżej opisanymi wyrokami: Sygnatur
Czytaj więcej»

IV K 1050/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-10-21

Data publikacji: 2017-04-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Sąd, będąc zobligowanym do tego treścią art. 42§2kk orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 10 lat, przy czym na zasadzie art. 4 § 1 kk zastosował ustawę poprzednio obowiązująca, jako względniejszą dla sprawcy. Orzeczony wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu (...)
Sygn. akt IV K 1050/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 21 października 2015r Sąd Rejonowy w Częstochowie , IV Wydział Karny w składzie: Przewodniczący : SSR Marlena Kluk Protokolant : Anna Jambor W obecności prokuratora : Barbary Makuch- Jelonek Po rozpoznaniu w dniu: 29 czerwca 2015r., 12 sierpnia 2015r, 14 września 2015r, 14 października 2015r, 19 października 2015r Sprawy : M. K. urodz. (...) w C. Syna Z. i Z. z d. Świtała oskarżonego o to, że: W dniu 05 listopada 2014 roku w
Czytaj więcej»

I C 2334/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-05-07

Data publikacji: 2015-11-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: o opróżnienie i wydanie nieruchomości
Sygn. akt IC 2334/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Mariusz Wąsowicz Protokolant st. sekr. sądowy Grażyna Kaczmarzyk po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2015 roku (...) na rozprawie sprawy z powództwa T. K. , M. K. przeciwko W. G. , C. P. , J. P. , K. S. , Z. B. , I. B. o wydanie 1-oddala powództwo, 2-zasądza od powodów T. K. , M. K. solidarnie na rzecz pozwanej W. G. kwotę 19
Czytaj więcej»

IV K 24/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-01-29

Data publikacji: 2017-04-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu czyn oskarżonego nie zawierał znamion czynu zabronionego, ponieważ oskarżony nie nawoływał do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, czy wyznaniowych, a jedynie manifestował swój osobisty pogląd, mimo, że działał publicznie albowiem poprzez oferowanie swoich produktów do sprzedaży w internecie udostępniał on je (...)
Sygn. akt IV K 24/15. - Odpis - UZASADNIENIE Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny. Oskarżony P. K. prowadził działalność gospodarczą za pośrednictwem Internetu. Na portalu aukcyjnym Allegro posiadał konto o nazwie: „agressivasport” i za pośrednictwem tego konta oskarżony oferował do sprzedaży różne produkty. Oskarżony posiadał także stronę internetową www.agressivasport.pl, na której także oferował do sprzedaży różnorakie produkty,
Czytaj więcej»