Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
180

VIII GC 871/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2020-11-20

Data publikacji: 2021-09-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Znaczenie formy pisemnej zawarcia umowy kontraktacji dla celów dowodowych z punktu widzenia obowiązku precyzyjnego określenia przedmiotu umowy stanowiącego jej essentialia negotii.
Sygn. akt VIII GC 871/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2020 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia SR Karina Kryczek Protokolant Patrycja Śliwakowska po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2020 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa D. C. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z sied
Czytaj więcej»

VIII GC 903/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-03-30

Data publikacji: 2017-12-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą odpowiada za zobowiązania z umowy sprzedaży zawartej w ramach tej działalności in solidum z osobą, której powierzyła prowadzenie działalności w swoim imieniu, a na którą prawomocnym wyrokiem skazującym nałożono obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem polegającym na wprowadzeniu (...)
S ygn . akt VIII GC 903/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Małgorzata Brzózka-Chamala Protokolant starszy sekretarz sądowy Małgorzata Kaliściak po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2017 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w C. przeciwko E. L. ( L. ) o zapłatę 1 zasądza na rzecz powoda (...) spółki z o
Czytaj więcej»

VIII GC 1000/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2020-10-16

Data publikacji: 2021-06-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: O zastosowaniu w danym przypadku przepisów dotyczących robót budowlanych przesądza także zakres prac, których dotyczyła umowa i stopień ich skomplikowania technicznego, jak również fakt, iż prace powoda składały się na niesporną część kompleksowego remontu budynku prowadzonego zgodnie z przepisami prawa budowlanego i w oparciu o projekt, choć (...)
Sygn. akt VIII GC 1000/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2020 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący : Sędzia SR Karina Kryczek Protokolant : Patrycja Śliwakowska po rozpoznaniu w dniu 9 października 2020 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa L. K. ( K. ) przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w L. o zapłatę 1 utrzymuje w mocy nakaz zapłaty z dnia 3 czerwc
Czytaj więcej»

VIII GC 2193/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-02-19

Data publikacji: 2018-12-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Odbiór odpadów nie ogranicza się tylko do starannych działań, bowiem ma odnieść finalny i oczekiwany w umowie efekt, który podlega ocenie w tym aspekcie, czy została osiągnięty, czy też nie.
Sygn. akt VIII GC 2193/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: As. SR Piotr Świtała Protokolant: stażystka Olga Ciura po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2018 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w K. przeciwko Gminie K. P. o zapłatę 1. oddala powództwo, 2. zasądza od powódki (...) Spółki z ogranic
Czytaj więcej»

VIII GC 2355/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2020-01-22

Data publikacji: 2020-09-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przyczynienie się poszkodowanego do zwiększenia rozmiaru szkody wobec braku przedstawienia szczegółów oferty najmu pojazdu zastępczego przez ubezpieczyciela .
Sygn. akt VIII GC 2355/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Łukasz Roszkowski Protokolant: Klaudia Kasprzyk po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2020 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C. przeciwko (...) Spółki Akcyjnej (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej (...) w W. na rzecz powódki (...)
Czytaj więcej»

VIII GC 2829/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2019-11-22

Data publikacji: 2020-06-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Strony umowy najmu zawartej na czas oznaczony mogą spowodować zakończenie stosunku najmu nawet w sytuacji , gdy w umowie nie przewidziały możliwości wcześniejszego jej rozwiązania, gdy spełnione zostaną przesłanki wynikające z normy ogólnej - art. 491 par. 1 k.c. w zw. z art. 493 k.c. , a ocena skutków prawnych odstąpienia od umowy podlega (...)
Sygn. akt VIII GC 2829/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Karina Kryczek Protokolant Patrycja Śliwakowska po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2019 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa M. O. przeciwko T. D. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego T. D. na rzecz powoda M. O. kwotę 10179,81 zł (dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesią
Czytaj więcej»

XII C 637/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2020-10-01

Data publikacji: 2021-09-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: XII C 637/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 października 2020 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie XII Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Edyta Góra Protokolant: sekretarz sądowy Kinga Jaworska po rozpoznaniu w dniu 1 października 2020 r. w Częstochowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa M. W. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych: (...) S.A. w S. na rzecz powódki M. W. kwotę 9.000 zł. (dziewięć tysięcy złotych)
Czytaj więcej»

VII P 384/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-02-26

Data publikacji: 2018-05-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Z uwagi na fakt, że przyczyna wypowiedzenia w postaci zmniejszenia liczby oddziałów była prawdziwa i wszyscy nauczyciele uczący wychowania fizycznego byli szczególnie chronieni przez właściwe organziacje związkowe Sąd analizował, czy powódka powołując się w tym stanie faktycznym na art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, nie nadużywa (...)
Sygn. akt VII P 384/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący sędzia Sądu Rejonowego Paulina Włodarczyk Ławnicy: Halina Krawczyńska, Henryk Radek Protokolant: st. sekretarz sądowy Grażyna Karolkiewicz po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2015 roku w Częstochowie sprawy z powództwa M. B. przeciwko (...) Liceum Ogólnokształcącemu im. J. D. w C. o przywrócenie do pracy 1 przywra
Czytaj więcej»

VII P 525/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-01-08

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie istnieje w prawie pracy jakaś jedna odprawa co oznacza, że nie jest możliwe zaliczenie jednej z otrzymanych przez pracownika odpraw na poczet drugiej bez szczególnego przepisu, czy szczególnego ustalenia stron stosunku pracy w tym względzie.
Sygn. akt VII P 525/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Sądu Rejonowego Barbara Sobocińska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Rutkowska po rozpoznaniu w dniu 08 stycznia 2018 roku w Częstochowie sprawy z powództwa R. C. przeciwko Zakładom (...) Spółce Akcyjnej w R. o odprawę pieniężną, o nagrodę jubileuszową 1 zasądza od pozwanego Zakładów (...) S
Czytaj więcej»

VII P 768/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-12-19

Data publikacji: 2015-07-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: O dyskryminacji w wynagradzaniu możemy mówić dopiero wówczas, gdy wynagrodzenie pracownika dostrzegalnie odbiega od wynagrodzenia innych pracowników wykonujących pracę jednakową lub o jednakowej wartości.
Sygn. akt VII P 768/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący sędzia Sądu Rejonowego Sylwia Janik - Lutak Ławnicy : Teresa Płowecka , Marianna Stemplewska Protokolant: st. sekretarz sądowy Małgorzata Formicka – Frączek po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2014 roku w Częstochowie w postępowaniu uproszczonym sprawy z powództwa B. T. przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) w
Czytaj więcej»