Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
64

VIII GC 26/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-03-29

Data publikacji: 2017-11-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wysokość odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi powszechnej w przypadku utraty przesyłki z zadeklarowaną wartością przysługuje w wysokości zadeklarowanej przy nadaniu.
Sygn. akt VIII GC 26/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Betlejewski Protokolant st.sekr.sąd. Milena Siwik-Orłowska po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2017 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa E. S. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z (...) w W. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 1.217,00 zł (jeden tysiąc dwieście
Czytaj więcej»

VIII GC 58/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2019-06-05

Data publikacji: 2019-09-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII GC 58/19 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Anna Bojanowska - Wysmołek Protokolant stażysta Anita Bednarska po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2019 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w R. przeciwko M. C. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego M. C. na rzecz powoda (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w R. kwotę 1549,8
Czytaj więcej»

VIII GC 63/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-04-19

Data publikacji: 2018-06-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Osoba (wierzyciel) ma prawo dochodzenia od dłużnika kwoty 40EUR co do każdej przysługującej mu wierzytelności co do których pozwany popadł w zwłokę płatności co do każdej z nich.
Sygn. akt VIII GC 63/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Banaś Protokolant st. sekretarz sadowy Małgorzata Kaliściak po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2018 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo (...) N. w K. przeciwko Przedsiębiorstwo (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. o zapłatę 0
Czytaj więcej»

VIII GC 259/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-06-26

Data publikacji: 2017-12-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Niezasadnym pozostaje żądanie miarkowania kary umownej w oparciu o argument, że skoro w pewnym okresie wykonania umowy powód uzyskał zysk wyższy niż minimalny, to tak powstała nadwyżka kompensuje stratę powstałą w okresie, w którym dłużnik nie wykonuje należycie zobowiązania. Wierzyciel ma bowiem prawo oczekiwać, że wykonanie umowy będzie (...)
S ygn . akt VIII GC 259/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Betlejewski Protokolant st.sekr.sąd. Milena Siwik-Orłowska po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2017 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w K. przeciwko (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L.
Czytaj więcej»

VIII GC 305/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-03-09

Data publikacji: 2018-12-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: ustalając wysokość odszkodowania należy mieć na uwadze jego funkcję wyrównawczą - nie może ono stanowić źródła wzbogacenia ponad rzeczywistą wartość uszczerbku. Musi wpłynąć na ocenę zasadności żądania odszkodowania okoliczność, że poszkodowany otrzymał od pozwanego ubezpieczyciela odszkodowanie z tytułu szkody częściowej, a nadto sprzedał (...)
Sygn. akt VIII GC 305/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Brzózka-Chamala Protokolant: st.sekret.sądowy Wioletta Jarosz po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2018 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda M. K. na rzecz pozwanego Towarzystwo
Czytaj więcej»

VIII GC 370/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-05-08

Data publikacji: 2018-09-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Kwota 40EUR przysługuje wierzycielowi niezależnie od wartości transakcji handlowej
Sygn. akt VIII GC 370/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Marcin Banaś Protokolant st.sekr.sądowy Małgorzata Kaliściak po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2018 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasów Państwowych N. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. o zapłatę 1 zasądz
Czytaj więcej»

VIII GC 672/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-07-09

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: uznać należy, iż to nie powódka jest poszkodowaną w przypadku szkody w pojeździe, lecz jest nim podmiot leasingodawcy. Skoro podmiot ten jest płatnikiem VAT i ma prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku, tym samym ubezpieczyciel mógł wypłacić odszkodowanie w kwocie netto, a powódka nie ma podstawy prawnej do żądania zwrotu (...)
Sygn. akt VIII GC 672/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: As. SR Piotr Świtała Protokolant: sekr. sądowy Olga Ciura po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2018 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa K. W. przeciwko „ (...) Towarzystwo (...) Spółkę Akcyjną (...) ” w W. o zapłatę 1 oddala powództwo w całości, 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 270 zł (dwieś
Czytaj więcej»

VIII GC 485/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-06-26

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak poniesienia kosztów dochodzenia należności nie jest przeszkodą dochodzenia równowartości 40 euro na podstawie art.10 ust.1 utzth. Może jednak zostać wzięty pod uwagę przy ocenie tego roszczenia w kontekście zarzutu naruszczenia zasad współżycia społecznego.
Sygn. akt VIII GC 485/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Betlejewski Protokolant: st.sekr.sąd. Milena Siwik-Orłowska po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2017 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa A. B. przeciwko E. D. o zapłatę 1 uchyla nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany przez Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w dniu
Czytaj więcej»

VIII GC 774/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-12-04

Data publikacji: 2018-07-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Na podstawie spornego zobowiązania strony oczekiwały wykonania rezultatu bez realizacji czego efekt prac nie mógł zostać uzna za osiągnięty - z tej racji umowę należało zaliczyć do umów o dzieło.
Sygn. akt VIII GC 774/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Paweł Betlejewski Protokolant st.sekr.sąd. Milena Siwik-Orłowska po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2017 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. przeciwko B. B. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej B. B. na rzecz powódki (...) Spółka z ograni
Czytaj więcej»

VIII GC 1440/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-09-29

Data publikacji: 2018-06-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zachowanie osoby poszkodowanej podlega ocenie pod względem współdziałania z ubezpieczycielem w zakresie minimalizacji szkody (jak wynika z art. 362 k.c., 826 k.c. i art. 17 ustawy z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).
Sygn. akt VIII GC 1440/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSR Ewa Nocuń-Balbus Protokolant Beata Stefaniuk po rozpoznaniu w dniu 29 września 2017 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa Ł. L. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. o zapłatę 1 powództwo oddala, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego 1217 zł (jeden tysiąc dwieście siedemnaście zł) ty
Czytaj więcej»