Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 859/17 - wyrok Sąd Rejonowy w Częstochowie z 2018-03-22

„W brzmieniu po sprostowaniu”

Sygn. akt IV K 859/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 marca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Częstochowie, IV Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Karol Wielgus

Protokolant: Katarzyna Michalczyk

przy udziale Prokuratora Dariusza Klatowa

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2018 r. i 15 marca 2018 r.

sprawy:

P. L.

syna Z. i E. zd. S.

urodzonego w dniu (...) w W.

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 28 sierpnia 2017 r. w miejscowości R. woj. (...) groził funkcjonariuszowi Policji K. W. pozbawieniem życia w celu zmuszenia go do zaniechania prawnej czynności służbowej w związku z przeprowadzoną interwencją, a następnie po uprzednim sięgnięciu prawą ręką za ubranie, gdzie miał schowany nóż kuchenny usiłował dopuścić się czynnej napaści na funkcjonariusza Policji K. W. podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych, a nadto szarpał wymienionego funkcjonariusza za ubranie powodując rozerwanie jego koszuli służbowej, tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 223 § 1 k.k. i art. 224 § 2 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k.

II.  w dniu 28 sierpnia 2017 r. w miejscowości R. woj. (...) groził E. L., Z. L. i K. L. pozbawieniem życia oraz uszkodzeniem mienia w postaci spalenia garażu i zniszczenia samochodów, przy czym groźby te wzbudziły u pokrzywdzonych uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione, tj. o czyn z art. 190 § 1 k.k.

orzeka:

1. oskarżonego P. L. uznaje za winnego tego, że: w dniu 28 sierpnia 2017 r. w miejscowości R. woj. (...) groził funkcjonariuszowi Policji K. W. pozbawieniem życia w celu zmuszenia go do zaniechania prawnej czynności służbowej w związku z przeprowadzoną interwencją, to jest uznaje go za winnego popełnienia czynu z art. 224 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 224 § 1 i 2 k.k. wymierza mu karę 10 (dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności

2. oskarżonego P. L. uznaje za winnego tego, że w dniu 28 sierpnia 2017 r. w miejscowości R. woj. (...) groził E. L. pozbawieniem życia oraz uszkodzeniem mienia w postaci spalenia garażu i zniszczenia samochodów, przy czym groźby te wzbudziły u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione, tj. uznaje go za winnego popełnienia czynu z art. 190 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 190 § 1 k.k. wymierza mu karę 4 (cztery) miesięcy pozbawienia wolności

3. na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy kary pozbawienia wolności orzeczone oskarżonemu w pkt. 1-2 wyroku i wymierza mu karę łączną 1 (jeden) roku pozbawienia wolności

4. na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 70 § 1 k.k. wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby lat 3 (trzy)

5. na podstawie art. 89a § 2 k.k. w zw. z art. 71 § 1 k.k. wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości w wysokości 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych po 20 (dwadzieścia) złotych każda z nich

6. na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet kary grzywny orzeczonej w pkt. 5 wyroku zalicza oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 28.08.2017 r. do dnia 7.11.2017 r.

7. na podstawie art. 73 § 1 k.k. oddaje oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora

8. na podstawie art. 72 § 1 pkt. 5 k.k. zobowiązuje oskarżonego do powstrzymywania się od używania substancji psychoaktywnych

9. na podstawie art. 627 k.p.k. i art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zobowiązuje oskarżonego do pokrycia kosztów postępowania, w tym opłaty w kwocie 180 (sto osiemdziesiąt) złotych oraz wydatków w kwocie 70 (siedemdziesiąt) złotych w pozostałym zakresie na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. wydatkami obciążając Skarb Państwa

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Stępień
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Częstochowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Karol Wielgus
Data wytworzenia informacji: