Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 427/17 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Częstochowie z 2018-01-23

Sygn. akt IV K 427/17

Uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 4 stycznia 2018 r. ograniczone do rozstrzygnięcia o karze

A. K. pełniąc funkcję Prezesa w firmie (...) Sp. z o.o. w C., ul. (...) w okresie od 24 listopada 2016 r. do 09 grudnia 2016 r. w C. na stacji paliw przy ul. (...) należącej do w/w firmy, wprowadził do obrotu paliwo ciekłe w postaci benzyny bezołowiowej Euro (...) 95 zakupionej od firmy (...) Sp. z o.o. z/s w W., ul. (...) nie spełniające wymagań jakościowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680) w zakresie: zawartości węglowodorów typu aromatycznego, która wyniosła powyżej 40% (V/V) zamiast wymaganej max. 35,0% (V/V) oraz zawartości organicznych zawierających tlen (octan etylu, octan n– butylu), która wyniosła 4,4% (V/V), które nie są dopuszczone w w/w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1728 ze zm.) odpowiedzialności podlega ten kto wprowadza do obrotu paliwa niespełniające wymagań jakościowych

Sąd Rejonowy w Częstochowie uznał, że oskarżony poprzez świadome wprowadzenie do obrotu paliwa nie spełniającego norm jakościowych zrealizował znamiona w/w czynu czego z resztą sam oskarżony nie kwestionował.

Ponieważ w/w proceder trwał dłuższy okres czasu a oskarżony działał ze z góry powziętym zamiarem kwalifikację prawną czynu uzupełniono o art. 12 k.k.

Za przypisany oskarżonemu czyn Sąd wymierzył mu karę 4 miesięcy pozbawienia wolności

Przy wymiarze kary Sąd miał na względzie stopień winy oskarżonego i społecznej szkodliwości jego czynu. Oskarżony jest osoba dojrzałą. Był w pełni świadomy istnienia normy prawnej którą naruszył. Miał pełną możliwość rozpoznania bezprawności czynu. Nie zachodziły okoliczności winę wyłączające.

Sąd wziął pod uwagę ilość paliwa wprowadzonego do obrotu. Uwzględniono rodzaj i stopień uchybień jakie cechowało zabezpieczone paliwo. Sąd wziął pod uwagę potencjalne skutki i ich zakres dla osób korzystających z zakwestionowanego paliwa. Nie bez znaczenia dla rozstrzygnięcia o karze była też wcześniejsza karalność oskarżonego. Na korzyść oskarżonego uwzględniono pełne przyznanie się do winy i chęć szybkiego zakończenia postępowania.

Wymierzając karę Sąd miał na względzie również wzgląd na jej społeczne oddziaływanie podyktowany potrzebą przekonania społeczeństwa o nieuchronności kary za naruszenie dóbr chronionych prawem i nieopłacalności zamachów na te dobra, wzmożenia poczucia odpowiedzialności, ugruntowania poszanowania prawa i wyrobienia właściwego poczucia sprawiedliwości oraz poczucia bezpieczeństwa

Na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 70 § 1 k.k. wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby lat 2. Zdaniem Sądu wobec oskarżonego należy postawić pozytywną prognozę kryminologiczną. Sam oskarżony w toku rozprawy oświadczył, że ostatecznie zakończył współpracę z branżą paliwową. Dodał, że z powodu kłopotów z prawem miał problemy osobiste i rodzinne.

Aby zapobiec powstaniu odczucia bezkarności sprawcy związanego z zastosowaniem wobec niego środka probacyjnego Sąd orzekł obok kary pozbawienia wolności karę grzywny. Zdaniem Sądu wymiar tej kary nie jest znaczny zwłaszcza w kontekście brzmienia art. 31 ust. 1 powołanej wyżej ustawy a w szczególności jego części dotyczącej przewidzianej za czyn sankcji karnoprawnej. Oskarżony jak zadeklarował jest człowiekiem bezrobotnym. lecz pamiętać należy, że jest też młody i ma możliwość szybkiego podjęcia zatrudnienia.

Na podstawie art. 72 § 1 pkt. 1 k.k. zobowiązano oskarżonego do informowania Sądu o przebiegu okresu próby poprzez składanie co 4 miesiące licząc od daty uprawomocnienia się wyroku, do 10 dnia danego miesiąca w formie pisemnej informacji o:

- aktualnym miejscu zamieszkania

- miejscu zatrudnienia

- osiąganych dochodach

- postępowaniach prowadzonych w sprawie o przestępstwo bądź wykroczenie

- karalności za przestępstwo bądź wykroczenie

Powyższe ma pozwolić na weryfikację pozytywnej prognozy kryminologicznej wskazanej powyżej oraz umożliwić bieżącą ocenę możliwości regulowania kary grzywny.

Na zasadach ogólnych Sąd na podstawie art. 627 k.p.k. zobowiązał oskarżonego do pokrycia kosztów postępowania

Z/ Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć obrońcy oskarżonego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Urszula Porzega
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Częstochowie
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Karol Wielgus
Data wytworzenia informacji: