Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 57/17 - wyrok Sąd Rejonowy w Częstochowie z 2017-06-09

Sygn. akt IV K 57/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 czerwca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział IV Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Karol Wielgus

Protokolant: Katarzyna Michalczyk

w obecności Prokuratora ------

po rozpoznaniu w dniach: 23 marca 2017 r., 11 maja 2017 r., 9 czerwca 2017 r.

sprawy:

1) W. H.

urodz. (...) w C.

syna E. i M.

oskarżone go o to, że:

I. w grudniu 2014 roku w C. pomówił K. N. o używanie narkotyków, nadużywanie alkoholu, a także przywłaszczenie cudzego mienia, tj. o przestępstwo z art. 212 § 1 k.k.

II. w dniu 2 kwietnia 2015 roku w C. przed kierownikiem sklepu (...) przy ulicy (...) pomówił K. N. o używanie narkotyków, nadużywanie alkoholu, a także przywłaszczenie cudzego mienia, w następstwie czego utraciła dobre imię i opinię, a także została zawieszona w wykonywaniu pracy zawodowej, tj. o przestępstwo z art. 212 § 1 k.k.

2) K. H.

urodz. (...) w C.

córki S. i I.

oskarżonej o to, że:

III. w grudniu 2014 roku w C. pomówiła K. N. o używanie narkotyków, nadużywanie alkoholu, a także przywłaszczenie cudzego mienia, tj. o przestępstwo z art. 212 § 1 k.k.

orzeka:

1.  oskarżonego W. H. uznaje za winnego tego, że: w dniu 12 września 2014 r. w C. przy ul. (...) pomówił K. N. o używanie narkotyków i nadużywanie alkoholu, to jest uznaje go za winnego popełnienia czynu z art. 212 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 212 § 1 k.k. wymierza mu karę grzywny w wysokości 20 (dwadzieścia) stawek dziennych po 20 (dwadzieścia) złotych każda z nich

2.  oskarżonego W. H. uznaje za winnego tego, że: w dniu 2 kwietnia 2015 roku w C. w punkcie F. przy ulicy (...) w C. pomówił K. N. o możliwość dokonywania kradzieży, to jest uznaje go za winnego popełnienia czynu z art. 212 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 212 § 1 k.k. wymierza mu karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych po 20 (dwadzieścia) złotych każda z nich

3.  oskarżoną K. H. uznaje za winną tego, że: w dniu 12 września 2014 r. w C. przy ul. (...) pomówiła K. N. o używanie narkotyków i nadużywanie alkoholu, to jest uznaje ją za winną popełnienia czynu z art. 212 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 212 § 1 k.k. wymierza jej karę grzywny w wysokości 20 (dwadzieścia) stawek dziennych po 20 (dwadzieścia) złotych każda z nich

4.  na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy kary grzywny orzeczone oskarżonemu W. H. w pkt. 1-2 wyroku i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 60 (sześćdziesiąt) stawek dziennych po 20 (dwadzieścia) złotych każda z nich

5.  na podstawie na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze i § 17 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata L. K. - Kancelaria Adwokacka w C. kwotę 442,80 (czterysta czterdzieści dwa złote osiemdziesiąt groszy) tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną oskarżycielce prywatnej w toku postępowania sądowego przez adwokata z urzędu przyjmując, iż kwota ta obejmuje należy podatek VAT zgodnie z art.41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.04.54.535).

6.  na podstawie art. 628 pkt. 2 k.p.k., art. 633 k.p.k. i art. 3 ust. 1, art. 6 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zobowiązuje oskarżonych do pokrycia kosztów postępowania, tj. W. H. do uiszczenia opłaty w kwocie 120 (sto dwadzieścia) złotych i wydatków w kwocie 261,40 (dwieście sześćdziesiąt jeden złotych czterdzieści groszy) zaś K. H. do uiszczenia opłaty w kwocie 40 (czterdzieści) złotych i wydatków w kwocie 261,40 (dwieście sześćdziesiąt jeden złotych czterdzieści groszy) a w pozostałym zakresie na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. wydatkami obciąża Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Urszula Porzega
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Częstochowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Karol Wielgus
Data wytworzenia informacji: